Monday 12 December 2011

Column - Fiscaliteit op internationaal niveau: the Young IFA Network

Forfaitair 220 (2011) - M. Evers LL.M.  In deze column in Fiscaal Studenten Maandblad Forfaitair schijft M. Evers LL.M. over de activiteiten van IFA en de Young IFA Association (YIN). Evers is commisselid van YIN Nederland.  "Wat hebben Parijs, Boston, Kopenhagen en Mumbai met elkaar gemeen? Deze vier steden zijn de komende jaren het toneel voor de jaarcongressen van de International Fiscal Association (IFA). Duizenden fiscalisten uit de hele wereld komen samen om te discussiëren over hun favoriete onderwerp: het internationale belastingrecht.

Wie denkt dat het internationale belastingrecht iets is van de laatste decennia heeft het mis. Natuurlijk, de globalisering is de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden, maar ook begin vorige eeuw maakte de wereldhandel verschillende groeiperioden door. Ondernemers, werknemers en hun fiscaaljuridisch adviseurs liepen hierbij steeds meer aan tegen vragen over botsende fiscale stelsels. Daar komt bij dat overheden honderd jaar geleden zijn begonnen met het invoeren en ontwikkelen van stelsels van directe belastingen, ook om overheidstekorten na perioden van economische depressie en oorlogen terug te dringen. Tegen deze achtergrond werd in 1938 te Rotterdam de eerste internationale, onafhankelijke, non-gouvernementele organisatie op het gebied van het internationale belastingrecht opgericht."