Thursday 8 September 2011

Zonsondergang en horizon. Verantwoording van belastinguitgaven in Nederland, nu en straks

Weekblad fiscaal Recht (WFR 2011/1081) - prof. dr. S.J.C. Hemels

'Naar aanleiding van een column van Bavinck uit 2003 analyseert de auteur de ex-post verantwoording die in Nederland wordt afgelegd over belastinguitgaven. Op dit punt is de afgelopen jaren veel gebeurd, zij het dat hier in de fiscale vakliteratuur weinig aandacht aan is besteed. In de Fiscale Agenda is nog een aanvullend instrument voor de controle op belastinguitgaven voorgesteld: de horizonbepaling. Deze komt eveneens aan de orde.'

No comments:

Post a Comment