Sunday 14 August 2011

Renteaftrek eigen woning dga ter zake van lening van eigen bv geen fraus legis

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 34 (NTFR2011-1870) - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Rechtbank Haarlem 14 juni 2011, nr.10/00993

"Met deze opzet beoogden de beide broers de volledige 11% rente in box 1 in aftrek te brengen en de putoptieovereenkomsten over en weer in box 3 af te wikkelen waardoor zij de van elkaars vennootschap ontvangen optiepremie zonder additionele heffing konden incasseren. Het feit dat de putoptieovereenkomsten met de wederzijdse vennootschappen werden gesloten deed de inspecteur twijfelen aan het realiteitsgehalte van een en ander. ..."

No comments:

Post a Comment