Monday, 1 August 2011

Dga heeft geen civielrechtelijke arbeidsovereenkomst met zijn bv

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 32 (NTFR2011-1757) - mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Leeuwarden 5 juli 2011, nr.01/20006

"Het gaat er in deze (civiele!) zaak om of een directeur-(enig) aandeelhouder kan worden aangemerkt als werknemer in de zin van art. 40 FW Dit artikel bepaalt, voor zover hier van belang, dat het loon van de werknemer en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden vanaf de dag van de faillietverklaring boedelschuld zijn. Het hof meent dat er voor de toepassing van dit artikel aanleiding is tot relativering van de arbeidsovereenkomst van de dga met zijn vennootschap. Daartoe refereert het hof nadrukkelijk aan de uitspraak van de CRvB van 4 oktober 1985 (RSV 1986/21). Hierin besliste de CRvB dat een dga onder omstandigheden geen werknemer is in de zin van de werknemersverzekeringswetten, namelijk..."

No comments:

Post a Comment