Monday, 23 May 2011

Verlies op onzakelijke lening van moeder aan bv van zoon is niet aftrekbaar

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1134), nr. 21 2011 - mr. W. Verstijnen

Commentaar: Rechtbank Arnhem 3 maart 2011, nr.10/01919

"De problematiek omtrent de afwaardering van onzakelijke leningen is zich stevig aan het verankeren in de fiscale jurisprudentie en literatuur. De oorsprong van deze problematiek ligt in HR 9 mei 2008, nr. 43.849, NTFR 2008/902 met commentaar van Egelie. Dit arrest betrof een ‘lening omhoog’ tussen een moedervennootschap (schuldenaar) en een dochtervennootschap (schuldeiser). Vanwege een onzakelijk debiteurenrisico kon een verlies op de lening niet ten laste van de winst worden gebracht.
..."

No comments:

Post a Comment