Monday, 23 May 2011

Kosten en lasten drukken niet op belanghebbende: geen eigen woning

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1137), nr. 21 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Den Bosch 28 januari 2011, nr.09/00641

"Deze casus is vergelijkbaar met die van Hof Den Bosch 26 november 2010, nr. 09/00238, NTFR 2011/782 met commentaar van ondergetekende. Belanghebbende bewoont in 2002 samen met zijn ouders een woning die hij in 1989 van hen heeft gekocht, maar waarvan de ouders zich een zakelijk gebruiksrecht hebben voorbehouden. Het hof oordeelt op basis van het met betrekking tot art. 42a, lid 2, Wet IB 1964 gewezen arrest HR 4 maart 1987, nr. 23.847, BNB 1987/135, dat de woorden in de aanhef van art. 3.111, lid 1, Wet IB 2001 ‘belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouding’ ook mag worden gelezen als ‘het huishouden waartoe de belastingplichtige behoort’. Omdat belanghebbende met zijn ouders tot één huishouding behoorde, stond de woning belanghebbende en zijn ouders als hoofdverblijf ter beschikking, aldus het hof. Verder had belanghebbende de (blote) eigendom van de woning, was niet in geschil dat hij de voordelen genoot en dat de waardevermeerderingen hem grotendeels aangingen. Maar ook in deze procedure stuit voor de belanghebbende de kwalificatie eigen woning in 2002 af op het feit dat de kosten en lasten van de woning niet op hem drukken.
..."

No comments:

Post a Comment