Tuesday, 10 May 2011

De Nederlandse fiscale behandeling van hybride entiteiten onder belastingverdragen


Zowel in de oude notitie Fiscaal Verdragsbeleid
als in de op 11 februari 2011 gepubliceerde nieuwe notitie
wordt aandacht besteed aan de fiscale behandeling van hybride entiteiten onder de Nederlandse belastingverdragen. Onder hybride entiteiten
verstaan wij samenwerkingsverbanden
die door de ene staat als fiscaal transparant worden geclassificeerd
en door de andere staat als non-transparant worden beschouwd. Dit verschil in classificatie, vaak ook classificatieconflict
genoemd, kan gemakkelijk leiden tot dubbele belastingheffing c.q. het (gedeeltelijk) ontbreken van belastingheffing over de winsten/inkomsten van het samenwerkingsverband. In de tussenliggende periode tussen beide notities is het OESO Partnership Rapport
verschenen, waarin uitgebreid stil wordt gestaan bij de problematiek van hybride entiteiten en een groot aantal aanbevelingen wordt gedaan hoe situaties van dubbele c.q. geen enkele belastingheffing bij hybride entiteiten kunnen worden voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in 2000 deels in het OESO-Modelverdrag zelf en deels in het OESO-commentaar terecht gekomen.

No comments:

Post a Comment