Monday 18 April 2011

Toerekening verliezen aan ontvoegde dochtermaatschappij

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 16, 2011-849, pag. 28-29
- dr. E. Nijkeuter

Note on: Conclusie A-G Wattel, 18 februari 2011, nr. 10/01382

"1. Inleiding
In deze conclusie gaat A-G Wattel in op de toepassing van art. 15af Wet VPB 1969. Ik heb al eerder uitgebreid commentaar geleverd op de uitspraken van Hof Den Haag 23 februari 2010 (nr. 08/00421, NTFR 2010/892) en Rechtbank Den Haag 17 september 2008 (nr. 07/5608, NTFR 2009/2342) in deze zaak. Oorspronkelijk hebben beide belastingplichtigen (holding en werkmaatschappij) verzocht een verlies van € 329.045 mee te geven aan de werkmaatschappij. Volgens Rechtbank Den Haag was geen sprake van een mee te geven verlies. Voor Hof Den Haag is vervolgens verzocht om € 203.922 mee te geven, waarbij het hof heeft geoordeeld dat € 329.045 is mee te geven aan de werkmaatschappij. A-G Wattel is in deze conclusie van mening dat aan de werkmaatschappij € 234.092 kan worden meegegeven. In dit commentaar zal ik de nieuwe inzichten uit de conclusie van A-G Wattel bespreken. Ik vat eerst kort de feiten samen.
..."

No comments:

Post a Comment