Monday 18 April 2011

Garageboxen maken als aanhorigheden onderdeel uit van eigen woning

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-845), nr. 16 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: rechtbank Arnhem 24 februari 2011, nr.10/02455

"De inspecteur rekende in dit geschil slechts één van de zes naast elkaar gelegen garageboxen tot de eigen woning en belastte de overige vijf in box 3. Omdat deze vijf boxen met eigen vermogen waren gefinancierd, was renteaftrek niet aan de orde en bleef het geschil beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De rechtbank onderbouwt helder, zich daarbij baserend op een tweetal arresten, waarom ook deze vijf, later dan de eigen woning aangekochte, garageboxen als een aanhorigheid van de woning kunnen worden aangemerkt.
De rechtbank leidt uit HR 16 juli 1993, nr. 29.174, BNB 1993/281, dat betrekking had op een stal en naar welk arrest Hof Amsterdam 23 maart 2009, nr. 07/00877, NTFR 2011/55 met commentaar van ondergetekende, ook al had verwezen, af dat sprake is van een aanhorigheid als aan drie criteria wordt voldaan. De garageboxen moeten horen bij de eigen woning, ze moeten in gebruik zijn bij het woonhuis en ze moeten dienstbaar zijn aan het woonhuis.
..."

No comments:

Post a Comment