Monday, 28 March 2011

A-G verduidelijkt regels belastingkrediet over dividenden in verband met buitenlandse vennootschapsbelasting in vervolgzaak Meilicke

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 13, 2011-689 - dr. E. Nijkeuter

Note on: Conclusie A-G Trstenjak (HVJ EU), 13 januari 2011, nr. C-262/09

"1. Inleiding
Op 6 maart 2007 wees het HvJ EU het eerste arrest Meilicke (zaak C-292/04, NTFR 2007/523). Het Finanzgericht Köln kon echter geen uitspraak doen met de verkregen antwoorden op de prejudiciële vragen en heeft opnieuw prejudiciële vragen voorgelegd aan het HvJ EU. In deze conclusie van A-G Trstenjak worden deze aanvullende vragen behandeld. Ik zal in dit commentaar eerst kort ingaan op economisch dubbele belasting, daarna op de zaak Meilicke en daarna bespreek ik de conclusie van A-G Trstenjak voor wat betreft de voorkoming van economisch dubbele belasting.
..."

No comments:

Post a Comment