Wednesday, 23 March 2011

Burgerschap van de EU en fiscaliteit

Weekblad voor Fiscaal Recht 2011, aflevering 6899 (WFR2011/384) - Mr. E.W. Ros

In deze bijdrage wordt aan de hand van jurisprudentie van het HvJ EU besproken op welke wijze invulling is gegeven aan het Europees burgerschap. De auteur gaat onder andere in op de verhouding tussen art. 21 VWEU en de klassieke vrij verkeersbepalingen over het vrije personenverkeer. Daarbij onderzoekt de auteur of de bepalingen inzake het vrije personenverkeer elkaar hebben beïnvloed en welke gevolgen dit mogelijk zou kunnen hebben voor de fiscaliteit.

No comments:

Post a Comment