Monday 28 February 2011

Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen

Weekblad voor Fiscaal Recht aflevering 6896 (WFR 2011/262) - Mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok en prof. mr. R.J. de Vries

Op 14 december 2010 heeft de Staatssecretaris van Financiƫn een nieuw beleidsbesluit uitgevaardigd met betrekking tot de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het besluit bevat een veelheid aan onderwerpen. De auteurs voorzien het besluit van commentaar. Zij gaan daarbij onder meer in op de bezitseis, de regeling voor latente liquidatieverliezen, art. 15ai Wet VPB 1969 en de verliesverrekening. De auteurs zijn op onderdelen kritisch omdat het besluit naar hun mening niet altijd ver genoeg gaat. Ook roept het besluit een aantal vragen op. Desalniettemin zijn zij per saldo positief en menen dat de staatssecretaris de fiscale rechtspraktijk met de publicatie van het besluit een goede dienst heeft bewezen.

No comments:

Post a Comment