Monday 24 January 2011

Ondanks bewoning door dochter blijft woning ter beschikking staan van belanghebbende

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-166), nr. 4 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar:
Rechtbank Breda 3 november 2010, 10/00883

"De uitspraak van Rechtbank Breda betreft de vraag of sprake is van een derde voor de toepassing van art. 3.111, lid 6, onderdeel a, Wet IB 2001 in een situatie dat ouders tijdelijk elders verblijven en een kind de woning (om niet) bewoont. Genoemd artikel komt aan de orde wanneer de woning als gevolg van een uitzending naar het buitenland of een overplaatsing binnen Nederland belanghebbende en de tot zijn huishouding behorende personen niet langer permanent ter beschikking staat, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis. In dat geval kan art. 3.111, lid 6, onderdeel a, Wet IB 2001 uitkomst bieden, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
..."

No comments:

Post a Comment