Monday 24 January 2011

Hongaarse overdrachtsbelasting in infractieprocedure volgens advocaat-generaal niet in strijd met EU-recht

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 4, 2011-173 - dr. E. Nijkeuter

Note on: Conclusie A-G Mazak (HVJ EU), 9 december 2010, nr. C-253/09

"In deze zaak is de heffing van Hongaarse overdrachtsbelasting aan de orde. Degene die in Hongarije een onroerende zaak verwerft, is overdrachtsbelasting verschuldigd. De grondslag voor deze overdrachtsbelasting is – kennelijk – de marktwaarde van de onroerende zaak. Wanneer deze belastingplichtige echter reeds beschikt over een onroerende zaak in Hongarije en hij deze verkoopt binnen één jaar voor of vijf jaar na de aankoop van een (tweede) onroerende zaak, dan kan hij gebruikmaken van een begunstigende regeling. De marktwaarde van deze (verkochte) onroerende zaak kan in mindering worden gebracht op de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting.
..."

No comments:

Post a Comment