Wednesday 1 December 2010

Tour d’horizon fiscaal strafrecht anno 2010

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2010/08 - Prof.mr. G.J.M.E. de Bont en Mr. J.M. Sitsen

Het is alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar dat wij in een ‘Tour’ de ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van het fiscale strafrecht op een rij zetten. Veel vonnissen kennen een sterk feitelijke inslag: is er bewijs voor de (voorwaardelijke) opzet, welke straf is bij deze bewezen delicten passend en geboden? Dergelijke rechtspraak wordt hierna slechts opgenomen als de overwegingen van de rechters imponeren of verbazen en aanleiding geven tot een nadere kanttekening. Ofschoon in de ‘Tour d’horizon’ veelal de relevante jurisprudentie van het afgelopen jaar nog eens op een rij wordt gezet en opmerkelijke zaken worden uitgelicht, kan thans ook een bijzonder actueel arrest nader worden besproken. De Hoge Raad heeft op 26 oktober 2010 arrest gewezen omtrent de reikwijdte van het delict witwassen. In eerdere bijdragen werd al geconstateerd dat het delict witwassen in toenemende mate in zaken met een fiscaalstrafrechtelijke signatuur een bijzonder prominent karakter krijgt. De overwegingen van de Hoge Raad zijn zeer relevant indien witwassen ten laste wordt gelegd bij het gronddelict belastingfraude.

No comments:

Post a Comment