Wednesday, 1 December 2010

Het nieuwe belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk (deel I). Een overzicht en commentaar op hoofdlijnen

Maandblad Belasting Beschouwingen 2010/12 - Mr. J.H.C. Hellebrekers en Mr. J. van der Wal

Het thans geldende belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) van 7 november 1980 trad in werking in 1981. Door middel van twee protocollen, van 1983 en 1989, is het verdrag uitgebreid met een bepaling voor werkzaamheden buitengaats. Op 26 september 2008 werd in Londen een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en het VK getekend, met bijbehorend protocol, dat het thans geldende verdrag zal vervangen. Deze bijdrage bevat commentaar op de belangrijkste technische aspecten van dit verdrag. Wegens de omvang van deze bijdrage is besloten deze in twee delen te splitsen. Dit artikel omvat deel I. Tenzij anders vermeld hebben referenties naar een bepaald artikel of ‘het Verdrag’ betrekking op het verdrag van 26 september 2008. Het verdrag uit 1980 wordt aangeduid als ‘Verdrag 1980’.

No comments:

Post a Comment