Thursday, 4 December 2014

Vernietiging koopovereenkomst ab-pakket met terugwerkende kracht staat heffing ab-winst niet in de weg

Mr. A.J.M. Arends - NTFR 2014/2813

Belanghebbende heeft in 2007 een aanmerkelijkbelangaandelenpakket verkocht en geleverd. In 2012 is de koopovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd op grond van wederzijdse dwaling. Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de vernietiging van de koopovereenkomst met terugwerkende kracht niet eraan in de weg staat dat belanghebbende in 2007 een (in dat jaar te belasten) winst uit aanmerkelijk belang heeft genoten. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad juist. Of fiscale gevolgen moeten worden verbonden aan de vernietiging van de koopovereenkomst is aan de orde bij de vaststelling van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang van 2012.
(Cassatieberoep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment