Wednesday 20 February 2013

‘Naar een activerender belastingstelsel’ en ‘Bruggen slaan’: wat gaat de toekomst bieden?

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/02  - Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk  

Het kabinet-Rutte I met gedoogpartner PVV heeft het niet zo lang volgehouden. Op 14 oktober 2010 trad Rutte I aan met een regeerakkoord en een gedoogakkoord, getiteld ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’.
Voor de fiscaliteit moesten we wachten op de ‘Fiscale Agenda’ van staatssecretaris Weekers.
In het overleg met de Tweede Kamer over de Fiscale Agenda kwam de wens naar voren voor een Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Deze Commissie-Van Dijkhuizen heeft op 17 oktober 2012 een interim-rapport uitgebracht onder de titel ‘Naar een activerender belastingstelsel’. In het voorjaar van 2012 werden nieuwe forse bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk om binnen de Europese norm van 3% begrotingstekort te blijven. Toen de PVV als gedoogpartner opstapte werden nieuwe verkiezingen noodzakelijk. Op 12 september 2012 bleken VVD en PvdA veruit de twee grootste partijen te zijn geworden in de Tweede Kamer en daarmee tot elkaar veroordeeld om een regeerakkoord te gaan smeden. Het regeerakkoord van VVD en PvdA met de titel ‘Bruggen slaan’ werd op 29 oktober 2012 gepubliceerd. In deze beschouwing ga ik nog kort in op het recente verleden m.b.t. belastingcommissies en de Fiscale Agenda om daarna in § 3 uitgebreid stil te staan bij het interim-rapport van de Commissie Van Dijkhuizen en in § 4 bij het regeerakkoord. In § 5 bespreek ik de invloed van het interim-rapport op de fiscale voorstellen in het regeerakkoord en wat de naaste toekomst ons qua fiscaliteit mogelijk gaat brengen. § 6 bevat een uitgeleide.

No comments:

Post a Comment