Wednesday 13 February 2013

De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep

WFR 2013/174 - Mr. A.J.M. Arends en drs. R.P. Bitter

Op 1 januari 2013 is de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning in werking getreden. Hierdoor zijn voor wat betreft de rente over de eigenwoningschuld twee aftrekregimes ontstaan. Tevens heeft de wetgever de gelegenheid aangegrepen om in de structuur en de inhoud van de wettelijke regels die op de eigenwoningrente betrekking hebben enkele aanpassingen te maken. In dit artikel zullen beide auteurs een overzicht geven van de relevante structuur en overige wijzigingen, van de regelgeving omtrent de nieuwe eigenwoningschuld en van het overgangsrecht met betrekking tot op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden. Ten slotte wordt stilgestaan bij de gevolgen van boedelmenging, echtscheiding en overlijden voor de status van bestaande eigenwoningschuld. Daar waar nodig worden de bepalingen van een kritische noot voorzien. 

No comments:

Post a Comment