Wednesday 13 February 2013

2013 ... ????


In het regeerakkoord/gedoogakkoord van het kabinet-Rutte I van 14 oktober 2011 viel weinig fiscaals te onderkennen.
De ‘Fiscale Agenda’ was vooral gericht op een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel. Nadat met het Belastingplan 2012 een behoorlijk deel van de Fiscale Agenda al gerealiseerd was,
kwam in het overleg met de Tweede Kamer de vraag op hoe nu verder een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger inkomstenbelasting en toeslagen vormgegeven zouden kunnen worden. De Commissie-Van Dijkhuizen is op 17 februari 2012 ingesteld.
Kort daarna bleek dat een nieuwe ronde van forse bezuinigingen noodzakelijk was. De PVV weigerde Rutte I nog langer te gedogen met als gevolg dat nieuwe Tweede Kamerverkiezingen noodzakelijk werden. Maar de Europese begrotingsregels eisen bij een overschrijding van de 3%-norm maatregelen tot verlaging van het begrotingstekort onder de 3%-norm. Gelukkig kregen VVD en CDA op dat moment steun van D66, GroenLinks en ChristenUnie, de zgn. Kunduz-coalitie.

No comments:

Post a Comment