Tuesday 10 January 2012

Wijzigingen in de loonheffing met ingang van 2012


Het pakket Belastingplan 2012 bestond dit jaar uit vijf verschillende wetten: Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012, Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen, Geefwet en Wet uitwerking autobrief. Behalve de Wet toepassing dwangsomregeling
bevatten alle genoemde wetten wijzigingen op het terrein van de loonbelasting. Maar je moet er als fiscalist in toenemende mate op bedacht zijn dat ook in andere wetten nog wijzigingen zijn opgenomen. Dat is dit jaar ook het geval. Zo vindt de hierna als eerste te bespreken wijziging in de loonbelasting haar grond in de Fiscale verzamelwet 2010. En voor de toekomst is dat beeld al niet anders: Belastingplan 2012 bevat bijvoorbeeld ook wetswijzigingen met een ingangsdatum van 1 januari 2013, 1 januari 2014 en 1 januari 2020. Hoe dan ook, ik stel eerst de wijzigingen in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) aan de orde. Vervolgens bespreek ik de wijzigingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA). Ten slotte besteed ik aandacht aan een tweetal belangwekkende wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid.

No comments:

Post a Comment