Wednesday 12 October 2011

De tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen

WFR 2011/1290 - Mr. M. Sanders en prof. mr. A.J.A. Stevens

Met terugwerkende kracht tot 8 april 2011 is een wetsvoorstel ingediend om valutaresultaten op deelnemingen te doen belasten bij belastingplichtigen die in hun aangifte vennootschapsbelasting op grond van het Deutsche Shell-arrest een aftrek van valutaverliezen op deelnemingen claimen: de tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De auteurs gaan in deze bijdrage in op de details van deze tussenregeling en onderzoeken daarbij tevens of het risico dat het Hof van Justitie EU de Deutsche Shell-doctrine ook toe gaat passen op deelnemingen, reƫel is. Ook wordt de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de tussenregeling zelf getoetst. Om de overkill van de tussenregeling weg te nemen, worden tot slot enige verbetervoorstellen gedaan.

No comments:

Post a Comment