Friday, 23 March 2012

Het is uit de hand gelopen - Verslag afscheidsrede prof. dr. J.J.M. Jansen 15 maart 2012

Weekblad fiscaal recht (WFR 2012/452) - Mevr. mr. M.E. Oenema en M. Evers LL.M.
Op 15 maart 2012 sprak professor J.J.M. Jansen zijn afscheidsrede uit in de aula van de Erasmus Universiteit. In 1993 was hij in dienst getreden als universitair docent bij de Rotterdamse juridische faculteit. Reeds drieƫnhalf jaar later verdedigde hij zijn proefschrift Belastingheffing van coƶperaties en haar leden, om weer drie jaar later benoemd te worden tot hoogleraar Belastingrecht. Naast zijn universitaire werk is Jansen op veel andere fronten actief. Hij is bijvoorbeeld raadsheer-plaatsvervanger in de belastingkamer van Hof Leeuwarden en voorzitter van de redactiecommissie van het Weekblad Fiscaal Recht. Meer bijzonder is zijn uit de hand gelopen hobby: het houden en fokken van zeldzame Nederlandse huisdierenrassen, zoals de zwartbles.

Met zijn benoeming als Staatsraad bij de Raad van State per 1 maart 2010, voegde Jansen voor drie dagen in de week een nieuwe werkzaamheid toe aan zijn flink gevulde agenda. Toen de mogelijkheid zich voordeed deze aanstelling per 1 januari 2012 te vergroten tot een vierdaagse, besloot Jansen de Rotterdamse Campus Woudestein volledig te verruilen voor het Haagse Paleis aan de Kneuterdijk.
 
Haags was ook het onderwerp van Jansens laatste universitaire wapenfeit. In zijn rede ging hij in op de nadelen, de omvang, de effectiviteit en de praktijk van het fiscaal instrumentalisme, dat volgens hem uit de hand is gelopen. Hij sloot zijn laatste universitaire wapenfeit daarom af met enige aanbevelingen voor de wetgever.

Het verslag is opgenomen in WFR 2012/452, de geschreven rede is uitgegeven door Kluwer: webshop.


No comments:

Post a Comment