Monday 20 June 2011

Sectorindeling: van uitzendovereenkomst kan ook sprake zijn als werknemers binnen concern worden uitgezonden

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1359) nr. 25 2011 - mr. J. de Haan

Commentaar: Hoge Raad 17 juni 2011, nr.10/00794

'A-G Van Ballegooijen bepleitte in zijn conclusie (NTFR 2010/2816 met mijn commentaar) in een wat mij betreft doortimmerd wetshistorisch betoog dat een personeelsvennootschap binnen een concern niet in sector 52 (Uitzendbedrijven) zou moeten worden ingedeeld. Ik vat de desbetreffende wetshistorie (van de Wet flexibiliteit en zekerheid) hier nog even kort samen (beide citaten afkomstig uit Kamerstukken II, 1996-1997, 25.263, nr. 3, p. 10): ‘De bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst geldt alleen voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen, dus die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden’ en ...'

No comments:

Post a Comment