Wednesday 1 June 2011

Actualiteiten gemeentelijke belastingen

Forfaitair 2011/215 - Mw.mr. A.P. Monsma

Een interessant deelgebied binnen het fiscale recht vormen de lokale belastingen. Hieronder vallen de belastingen die lokale overheden – provincie, gemeente en waterschap – heffen. In dit artikel bespreekt ze een paar recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke belastingen.

No comments:

Post a Comment