Monday, 30 May 2011

Anbi-status mogelijk ondanks dat statutaire doelstelling op korte termijn niet kan worden gerealiseerd

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1199), nr. 22 2011 - mr. W. Verstijnen

Commentaar: conclusie A-G IJzerman 28 april 2011, nr.10/0377

"Het geschil betreft de vraag of een stichting die statutair het algemeen nut beoogt, maar die feitelijk niet over liquide vermogen zal beschikken en aldus niet zal handelen totdat de langstlevende van de oprichters van de stichting is overleden, als algemeen nut beogende instelling in de zin van art. 24, lid 4, SW 1956 (tekst 2004) kan worden aangemerkt. ..."

No comments:

Post a Comment