Friday 15 April 2011

Overzicht dertig jaar Nederlandse belastingverdragen

Maandblad Belasting Beschouwingen 2011/4 - Maikel Evers


Dit artikel brengt dertig jaar Nederlandse belastingverdragen in beeld. Aan de hand van een grafisch overzicht (zie afbeelding) worden de Nederlandse belastingverdragen in het perspectief geplaatst van nationale en internationale ontwikkelingen.

No comments:

Post a Comment