Monday, 10 January 2011

Pand is een aanhorigheid van de eigen woning; hypotheekrente aftrekbaar

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-55) , nr. 2 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Amsterdam 23 maart 2009, 07/00877

"In deze casus kocht belanghebbende binnen zestien maanden met afzonderlijke leningen twee panden inclusief twee tuinen die aan elkaar grenzen. De primaire stelling dat de beide afzonderlijke panden als één gebouw kunnen worden aangemerkt, was kansloos. De wettekst van art. 3.111, lid 1, Wet IB 2001 spreekt immers van een gebouw. Overbleef de mogelijkheid om het niet door hem bewoonde pand met tuin als aanhorigheid van het wel door hem bewoonde pand aan te merken.
..."

No comments:

Post a Comment