Saturday 1 January 2011

Orde van vrijmetselaren is anbi; cassatieberoep ingetrokken

NTFR 2010/113, januari 2011 - dr. D. Molenaar

Commentaar: Staatssecretaris – Financiën 19 oktober 2010, nr.DGB2010/5713

"De staatssecretaris legt zich neer bij de uitspraak in hoger beroep van Hof Den Haag van 28 juli 2010. Daarmee staat vast dat het federatieve verband van Nederlandse vrijmetselaarsloges als levensbeschouwelijk moet worden gekwalificeerd en dus een anbi is. In mijn commentaar op NTFR 2010/2668 schreef ik al dat Hof Den Haag een complete uitspraak had gedaan, waarmee HR 7 november 2003, NTFR 2003/1886 werd gevolgd. ..."

No comments:

Post a Comment