Saturday, 1 January 2011

Ondernemers in 2011

Maandblad Belasting Beschouwingen 2011/01 - Prof.dr. J.M.M. Jansen

In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal maatregelen en dossiers die van belang zijn voor ondernemers. Aan de orde komen bepaalde onderwerpen uit het rapport van de Commissie-Van Weeghel en het rapport van de heroverwegingswerkgroep Uitvoering belasting- en premieheffing. Verder wordt ingegaan op onderwerpen als administratieve lasten, evaluatie fiscaal beleid, ondernemerschap en de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht.

No comments:

Post a Comment