Monday 11 April 2011

Woning belast met zakelijk recht van gebruik en bewoning geen eigen woning

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-782), nr. 15 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Den Bosch 26 november 2010, nr.09/00238

"Het uitgangspunt in deze casus is dat vanaf de invoering van de Wet IB 2001 een tijdens leven gevestigd zakelijk gebruiksrecht van een woning die de gerechtigde tot hoofdverblijf dient, niet meer aan de definitie van een eigen woning voldoet (art. 3.111, lid 1, Wet IB 2001). Alleen indien een dergelijk recht krachtens erfrecht is verkregen kan dit recht als een eigen woning gelden. Dit leidde ertoe dat vader vanaf 2001 niet langer over een eigen woning beschikte.
..."

No comments:

Post a Comment