Friday 15 April 2011

Notities fiscaal verdragsbeleid, een vergelijking


In deze inleidende bijdrage aan het themanummer over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende verdragsnotities.