Tuesday 5 April 2011

Oratie dr. S.J.C. Hemels - Belastingwetgever kan niet zomaar alles doen

Rekening houden met maatschappelijke en psychologische factoren noodzaakExterne factoren beperken de belastingwetgever bij het invoeren van allerlei belastingen. De vliegtaks en de BTW-verhoging voor de podiumkunsten zijn zo maar wat belastingen waar de burgers duidelijk hun grenzen aangaven bij de wetgever. Door interdisciplinair onderzoek naar belastingwetgeving kan dit fenomeen beter worden geanalyseerd. Dit stelt prof. dr. Sigrid Hemels in haar oratie 'De Toren van Babel. Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening', die zij uitspreekt op vrijdag 15 april 2011. Zij aanvaardt hiermee het ambt van hoogleraar Belastingrecht in de Erasmus School of Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Klik hier voor de gedrukte versie van de oratie.
De externe factoren die de belastingwetgever begrenzen kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de gedragsreacties van de calculerende burger: wij dwongen de afschaffing van de vliegbelasting af door massaal vanuit Duitsland en Belgiƫ te vliegen. Maar er zijn ook juridische grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever, zoals de Grondwet en internationale verdragen. Zo riepen in het verleden belastingen op kranten grote weerstand op bij de bevolking, omdat dergelijke taxes on knowledge de vrijheid van meningsuiting aantasten. Een maatschappelijke grens werd afgelopen winter bereikt toen de belastingwetgever met onmiddellijke ingang de BTW op podiumkunsten wilde verhogen.

Een belastingwetgever die geen rekening houdt met deze psychologische, maatschappelijke en juridische factoren, heeft een probleem. Deze veelzijdigheid laat zien dat belastingen ook voor wetenschappers uit andere disciplines een interessant studieobject zijn. Hemels pleit in haar oratie dan ook voor meer interdisciplinair onderzoek naar belastingwetgevingen. Zowel de belastingwetenschap als de belastingwetgever hebben hier volgens haar baat bij.

Sigrid Hemels studeerde, na het behalen van een propedeuse kunst- en cultuurwetenschappen, fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2005 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar belastingsubsidies voor kunst en cultuur. Zij houdt zich nog steeds bezig met de fiscale aspecten van kunst, goede doelen en mecenaat, maar is daarnaast ook op andere fiscale gebieden actief, zoals het Europees belastingrecht. Ze heeft daarnaast een bijzondere band met Japan. Sigrid Hemels is sinds 1 mei hoogleraar belastingrecht bij de Erasmus School of Law en aangesloten bij het Erasmus Centre for Strategic Philantropy. Ze publiceert en spreekt nationaal en internationaal regelmatig over verschillende fiscale onderwerpen.


No comments:

Post a Comment