Monday, 4 April 2011

‘En ook overigens niet in Nederland is onderworpen aan de vennootschapsbelasting’

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 14, 2011-725 - dr. E. Nijkeuter

Op 7 januari 2011 wees de Hoge Raad het eindarrest in de zaak X Holding.
Zijn conclusie was dat de afwijzing van het verzoek tot vorming van een fiscale eenheid tussen X Holding bv en haar Belgische 100%-deelneming – gelet op het antwoord van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) op de gestelde prejudiciële vragen – in de desbetreffende omstandigheden niet in strijd was met het EG-Verdrag. De redactie van Vakstudie Nieuws heeft opgemerkt dat het arrest weinig spannend is gebleken. Ook Egelie is in zijn aantekening in NTFR van mening dat het arrest weinig nieuwe gezichtspunten biedt.


In deze bijdrage gaat E. Nijkeuter in op de in de titel aangehaalde passage uit het genoemde arrest.

No comments:

Post a Comment