Monday, 4 April 2011

Belastingen en de vrijheid van meningsuiting

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nummer 15 (NTFR2011-773), p. 4-6 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Op 15 april 2011 houdt prof. dr. S.J.C. Hemels om 16 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam haar inaugurele rede met als titel ‘De Toren van Babel. Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening.’ In deze rede gaat ze in op een aantal juridische en niet-juridische begrenzingen van de autonomie van de belastingwetgever in nationaal en internationaal verband. De uitgeschreven en uitgewerkte tekst van de rede zal vanaf dezelfde dag in boekvorm beschikbaar zijn.
Gezien de beperkte tijd die voor een oratie beschikbaar is, kan ze op 15 april niet op alle begrenzingen van de autonomie van de fiscale wetgever even uitgebreid ingaan. De redactie van NTFR heeft haar in de gelegenheid gesteld om een onderwerp dat meer aandacht verdient dan ze het op 15 april kan geven, de relatie tussen belastingen en de vrijheid van meningsuiting, nader te belichten.

No comments:

Post a Comment