Thursday 19 December 2013

De bezitseis in het regime fiscale eenheid

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/12 - Prof.dr. Q.W.J.C.H. Kok

In deze bijdrage zal de bezitseis in het regime fiscale eenheid (in de vennootschapsbelasting) worden onderzocht. Sinds de introductie van het huidige regime fiscale eenheid (1 januari 2003) hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van de bezitseis. In deze bijdrage wordt de stand van zaken per 1 januari 2013 behandeld.

No comments:

Post a Comment