Tuesday 15 October 2013

Moment van uitoefening opties is bepalend voor uit opties verkregen voordeel

NTFR2013-1931 - mr. J. de Haan 

Rechtbank (Den Haag 21 maart 2012, nr. 11/04612, NTFR 2012/1741, met commentaar van De Lange-Snijders) en hof komen eensluidend tot het oordeel dat het genietingsmoment van het voordeel uit hoofde van de optie-uitoefening is gelegen op het moment van uitoefening en niet op het moment van (latere) levering van de aandelen. Dat oordeel lijkt mij, gelet op de duidelijke tekst van art. 10a Wet LB 1964, volkomen juist.

No comments:

Post a Comment