Wednesday, 7 August 2013

Kroniek boeterecht

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2013/05 - Mw.mr. J.M.J.F. Jansen

Het fiscale boeterecht blijft in beweging. Sinds de vorige kroniek boeterecht hebben wet- en regelgeving en jurisprudentie zich verder ontwikkeld. Deze kroniek beschrijft de ontwikkelingen in de periode 1 juni 2012 tot 1 juni 2013. Hoewel een kroniek is bedoeld als overzicht en zich niet leent voor uitgebreide beschouwingen, zal ik waar mogelijk verwijzen naar artikelen, noten en commentaren (zonder te pretenderen volledig te zijn).

No comments:

Post a Comment