Wednesday 24 July 2013

Etikettering van koppel(gedeelte van)panden

WFR 2013/923 - Mr. A.M.A. de Beer

De etikettering van (gedeelte van) panden verworven bij een koppelaankoop is in de rechtspraak tot 29 juni 2012 geregeld aan de orde geweest. Toch heeft dat niet geresulteerd in een uitkristallisering van de problematiek. Diverse voor de praktijk belangwekkende vragen zijn onbeantwoord gebleven. In zijn arresten van 29 juni 2012, BNB 2012/243-244 heeft de Hoge Raad getracht meer duidelijkheid te scheppen door een algemene uiteenzetting te geven van de etiketteringsregels bij koppelaankopen. In deze bijdrage analyseert mr. A.M.A. de Beer de arresten van 29 juni 2012. Centraal staat daarbij de vraag of de Hoge Raad er inderdaad in is geslaagd de onduidelijkheden weg te nemen.

No comments:

Post a Comment