Wednesday 10 April 2013

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2013

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/03 - Mr. J. de Haan

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wetswijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2013. Dat zijn niet alleen wijzigingen ten gevolge van met Prinsjesdag 2012 ingediende wetsvoorstellen (Belastingplan 2013; Overige fiscale maatregelen 2013), maar ook wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip en van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. Het had overigens nog ‘erger’ kunnen zijn. Men zou het haast vergeten, maar met Prinsjesdag werd ook nog een wetsvoorstel tot herziening van de fiscale behandeling van woon-werkverkeer ingediend. Nu was er in 2004 met het schrappen van het onderscheid tussen woon-werkverkeer en overig zakelijk verkeer eindelijk eens een administratieve lastenverlichting van formaat geweest , dreigde dat onzalige onderscheid weer terug te komen, nota bene slechts voor de duur van één jaar! Gelukkig verdween dat voorstel snel van tafel. 
Ik bespreek hierna eerst de Wet uniformering loonbegrip. Daarna zal ik aandacht schenken aan wijzigingen in de loonbelasting. Tenslotte bespreek ik nog enkele wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen. Bij dit alles zal ik mij zo veel mogelijk beperken tot hoofdlijnen.

No comments:

Post a Comment