Wednesday 13 February 2013

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/01 - Dr. M.P. van der Hoek

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II schenkt aanzienlijk minder aandacht – in termen van aantallen bladzijden – aan immigratie en veiligheid dan het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I. De onderwerpen waaraan Rutte II de meeste aandacht geeft zijn ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’ en ‘Zorg dichtbij’. Zoals gebruikelijk bij regeerakkoorden is er weinig structuur in te ontdekken. Een paragraaf over de overheidsfinanciën ontbreekt, maar in twee afzonderlijke bijlagen staan wel een gedetailleerd financieel kader en de begrotingsregels (inclusief de mededeling dat het trendmatige begrotingsbeleid wordt voortgezet). In feite is het regeerakkoord een verzameling van kleine en grote besluiten en plannen, die niet zelden door andere overheden dan het Rijk zullen moeten worden uitgevoerd. Het ‘over de schutting gooien’ van problemen door de centrale overheid is overigens ook waar te nemen in andere landen.

No comments:

Post a Comment