Wednesday 4 January 2012

Geen schriftelijke gegevens overgelegd die de hypothecaire lening onderbouwen

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR 2011-2841) - mr. A.J.M. Arends

'De in 2003 opgenomen lening was destijds in depot gezet om, zoals belanghebbende zelf verklaarde, daarmee vervolgens verbouwingsuitgaven te betalen. In een reeks van besluiten hebben de staatssecretaris respectievelijk de minister sinds 4 juli 2003 en voor laatst op 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, NTFR 2010/1433 met commentaar van De redactie, beleid gepubliceerd inzake met verbouwingsuitgaven samenhangende leningen waaronder verbouwingsdepots. Hierin is aangegeven op welke wijze het causale verband tussen de lening en de uitgaven kan worden vastgesteld en op welke wijze hier praktisch mee kan worden omgegaan.'

No comments:

Post a Comment