Monday 9 January 2012

De classificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen (NTFRB - 2011-45) - A.J.A. Stevens

'Recent is een arrest verschenen, waarin de Hoge Raad ingaat op de classificatie van een naar het recht van de Amerikaanse staat Ohio opgerichte LLC.
Jurisprudentie op het gebied van de classificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden (hierna ook: ‘swv’ en ‘swv-en’) is schaars. Om die reden zal ik in deze Beschouwing nader ingaan op dit onderwerp, waarbij ik het Ohio LLC-arrest plaats binnen de overige jurisprudentie en het beleid van de Belastingdienst op het terrein van de classificatie van buitenlandse swv-en. In par. 2 ga ik eerst in op het wettelijk kader waarbinnen de classifcatie van buitenlandse swv-en zich afspeelt. Vervolgens komen in par. 3, 4 en 5 de classificatiemethode, de jurisprudentie, alsmede het beleid van de belastingdienst op het terrein van de classificatie van buitenlandse swv-en aan de orde. Ik sluit deze Beschouwing in paragraaf 6 af met een toekomstvisie.'

No comments:

Post a Comment