Tuesday, 20 December 2011

De Nederlandse omzetbelasting in vier episoden

Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB 2011/12) - Prof.dr. H. Kogels

'Tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd in Europa de invoering van een algemene omzetbelasting als een weinig aantrekkelijke optie beschouwd. Gedwongen door de grote financiĆ«le problemen die de Eerste Wereldoorlog meebracht, gingen de meeste Europese landen echter toch over tot de invoering daarvan. Duitsland was het eerste land dat in 1916 een omzetbelasting introduceerde. Ofschoon ingevoerd als ‘oorlogsbelasting’, handhaafden de landen die een omzetbelasting kenden deze ook na 1918, gezien de substantiĆ«le opbrengst ervan. Nederland had geen omzetbelasting ingevoerd. Na de beurskrach van 1929 brak echter een economische wereldcrisis uit. Onze economie (ook toen al sterk afhankelijk van de internationale handel) zonk binnen een paar jaar ineen. Toenemende begrotingstekorten deden het crisiskabinet-Colijn besluiten over te gaan tot bezuiniging en lastenverzwaring. Naast invoering van een couponbelasting en een belasting op het vermogen van de dode hand besloot men tot invoering van een omzetbelasting.'

No comments:

Post a Comment