Tuesday, 20 December 2011

Crises en belastingen

Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB 2011/12) - Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk

'Toen de voorganger van MBB, het Maandblad voor belastingrecht, in mei 1932 van start ging, was de Grote Depressie gaande. Deze crisis heeft in die periode ook invloed gehad op het belastingstelsel en de verschillende belastingen die toen geheven werden. Nu, zo’n 80 jaar later, zitten we min of meer in hetzelfde schuitje en ook deze crisis heeft zijn invloed op het belastingstelsel. In deze bijdrage wil ik beide periodes met elkaar vergelijken en tevens nagaan of het huidige fiscale beleid als crisisbeleid is te kwalificeren.'

No comments:

Post a Comment