Friday, 7 October 2011

Herziening hoofdstukken I-III OESO- Richlijnen voor Verrekenprijzen: business as usual of een drastische wijziging ? (deel II)

Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB 2011/ 09)- drs. B.W.A.M. Damsma en dr. C.S.J. Jie- A- Joen

'Vijftien jaar na de publicatie in 1995 van de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations heeft de OESO op 22 juli 2010 een herziene versie van deze guidelines gepubliceerd. Deze 2010-versie bevat een herziening van de hoofdstukken I-III en een nieuw hoofdstuk IX inzake de verrekenprijsaspecten van business restructuring. Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik waarin auteurs ingaan op de belangrijkste herzieningen van de hoofdstukken I-III en de betekenis hiervan voor de verrekenprijspraktijk.'

No comments:

Post a Comment