Monday, 30 May 2011

Woning geen eigen woning in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1192), nr. 22 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Den Bosch 25 februari 2011, nr.10/00254

"De stelling van belanghebbende dat de woning die hij heeft gekocht in het jaar van aankoop een eigen woning in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001 is, komt mij – de uitspraak van het hof lezend – bij voorbaat als tamelijk kansloos voor. Het feit dat de gemachtigde van belanghebbende voor de zitting het hof had ge├»nformeerd dat zowel de gemachtigde als de belanghebbende de zitting niet zouden bijwonen zonder om uitstel van de zitting te verzoeken, geeft al te denken en zou zeer wel erop kunnen duiden dat de gemachtigde het ook geen verdedigbaar standpunt vond.
..."

No comments:

Post a Comment