Monday, 30 May 2011

Rente-aftrek niet toegestaan door onderkapitalisatieregeling

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1196), nr. 22 2011 - dr. E. Nijkeuter

Commentaar: conclusie A-G Wattel 15 april 2011, nr.10/01719

"Hoewel de conclusie van A-G Wattel over een veelheid van onderwerpen gaat, wil ik me in dit commentaar beperken tot een reactie op rechtsoverweging (r.o.) 12.3. Daarin gaat A-G Wattel in op de Europeesrechtelijke invloed op art. 10d Wet VPB 1969. In deze casus is sprake van drie Antilliaanse vennootschappen die gezamenlijk (middellijk) 100% van de aandelen houden in belanghebbende en zijn in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen. Deze laatste vormen een fiscale eenheid, waarvan belanghebbende het hoofd is. Twee van de Antilliaanse vennootschappen hebben een lening verstrekt aan de Nederlandse, gevoegde dochtermaatschappijen en de rente die op deze leningen is betaald, valt onder de toepassing van art. 10d Wet VPB 1969.
...."

No comments:

Post a Comment