Monday, 23 May 2011

De Nederlandse fiscale behandeling van hybride entiteiten onder belastingverdragen

Maandblad Belasting Beschouwingen 2011/05 - Mr.dr. G.K. Fibbe, Drs. A.W.G. Lamers LL.M. & Prof.mr. A.J.A. Stevens

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 wordt aandacht besteed aan de fiscale behandeling van hybride entiteiten. In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal specifieke verdragsbepalingen t.a.v. hybride entiteiten in recent afgesloten belastingverdragen. Vervolgens wordt aan de hand van een viertal casusposities een overzicht gegeven van het Nederlandse verdragsbeleid en vervolgens wordt dit afgezet tegen het beleid zoals opgenomen in de oude en de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid.

No comments:

Post a Comment