Monday 14 February 2011

Ontwikkelingen op het gebied van de lokale belastingen

Weekblad Fiscaal Recht aflevering 6894, pag. 214-222 (WFR 2011/214) - Mevr. mr. A.P. Monsma

In het artikel wordt ingegaan op drie recente uitspraken over gemeentelijke belastingen. Deze uitspraken worden in samenhang besproken vanuit het perspectief van de (lokale) fiscale autonomie. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre de wetgever vrij is om regels te stellen op het gebied van de lokale belastingheffing.


No comments:

Post a Comment